Prijava škodnega primera

Stranke Zavarovalnice Triglav lahko prijavo škode oddate tudi v digitalni poslovalnici i.triglav.

i.triglav

Z nadaljevanjem postopka prijave jamčite za resničnost podatkov, ki jih boste navedli, in dovoljujete zavarovalnici, da jih obdeluje za potrebe reševanja škodnega primera v skladu z Zakonom o zavarovalništvu in drugimi predpisi na področju varstva osebnih podatkov.

Seznam obrazcev

Avtomobilsko zavarovanje
Ime datoteke Vrsta Velikost Prenesi
Odškodninski zahtevek zaradi posebno težke invalidnosti drugega 909 kb PRENESI
Odškodninski zahtevek zaradi smrti bližnjega 911 kb PRENESI
Odškodninski zahtevek za telesne poškodbe 924 kb PRENESI
Prijava škodnega primera iz zavarovanja avtomobilskega kaska 950 kb PRENESI
Prijava škodnega primera iz zavarovanja avtomobilskega kaska - toča 868 kb PRENESI
Odškodninski zahtevek iz zavarovanja avtomobilske odgovornosti tuje zavarovalnice za škodo v Republiki Sloveniji ali v tujini 918 kb PRENESI
Odškodninski zahtevek iz zavarovanja avtomobilske odgovornosti 929 kb PRENESI
Prijava škodnega primera iz zavarovanja avtomobilske odgovornosti 901 kb PRENESI
Prijava škodnega primera iz zavarovanja avtomobilske in pravne zaščite 910 kb PRENESI
Nezgodno zavarovanje
Ime datoteke Vrsta Velikost Prenesi
Prijava nezgode 964 kb PRENESI
Prijava nezgode iz zavarovanja otrok in mladih 880 kb PRENESI
Premoženjsko zavarovanje
Ime datoteke Vrsta Velikost Prenesi
Odškodninski zahtevek iz zavarovanja poklicne odgovornosti 834 kb PRENESI
Odškodninski zahtevek iz zavarovanja odgovornosti 841 kb PRENESI
Odškodninski zahtevek za telesne poškodbe 924 kb PRENESI
Prijava škodnega primera 846 kb PRENESI
Prijava škodnega primera iz zavarovanja odgovornosti 831 kb PRENESI
Prijava škode v zvezi s čolnom 826 kb PRENESI
Prijava škode za zavarovanje blaga med prevozom 852 kb PRENESI
Prijava škode na zrakoplovu 827 kb PRENESI
Prijava škode iz zavarovanja prevozniške odgovornosti cestnega prevoznika 878 kb PRENESI
Prijava škodnega primera na posevkih in plodovih 981 kb PRENESI
Prijava škodnega primera zaradi strojeloma 884 kb PRENESI
Prijava škodnega primera zaradi vloma ali ropa 890 kb PRENESI
Prijava škode iz zavarovanja malih živali 904 kb PRENESI
Prijava škode iz zavarovanja gospodarskih živali in konj 856 kb PRENESI
Odškodninski zahtevek iz zavarovanja koles in kolesarjev ali mikromobilnosti 813 kb PRENESI
Prijava škodnega primera iz zavarovanja koles in kolesarjev ali mikromobilnosti 847 kb PRENESI
Prijava zavarovalnega primera - zavarovanje zlorabe plačilnih kartic 973 kb PRENESI
Prijava škodnega primera iz zavarovanja poklicne odgovornosti 826 kb PRENESI
Veterinarsko poročilo o škodnem primeru zavarovane živali 178 kb PRENESI
Zavarovanje potovanj v tujino
Ime datoteke Vrsta Velikost Prenesi
Prijava zavarovalnega primera iz zdravstvenega zavarovanja na potovanjih v tujini z asistenco 880 kb PRENESI
Osebno zavarovanje
Ime datoteke Vrsta Velikost Prenesi
Zahtevek za priključitev / izključitev ali spremembo dodatnih zavarovanj NŽZ Fleks za Starejše 273 kb PRENESI
Soglasje za direktno obremenitev SEPA / elektronski račun 126 kb PRENESI
Obrazec za uskladitev podatkov v skladu z zakonom ZPPDFT-1 241 kb PRENESI
Prijava zavarovalnega primera – popolna trajna nezmožnost za delo / hujša stanja 195 kb PRENESI
Prijava zavarovalnega primera doživetje 180 kb PRENESI
Izjava posameznika o davčnem rezidentstvu 153 kb PRENESI
Zahtevek za izplačilo odkupa/predujma/matematične rezervacije 208 kb PRENESI
Zahtevek za začetek izplačevanja starostne pokojnine prostovoljnega pokojninskega zavarovanja 176 kb PRENESI
Izjava o politični izpostavljenosti 159 kb PRENESI
Prijava zavarovalnega primera – hujša bolezen / psihične težave / poškodba 173 kb PRENESI
Prijava zavarovalnega primera iz osebnih zavarovanj - smrt zavarovane osebe 198 kb PRENESI
Prijava zavarovalnega primera – brezposelnost 177 kb PRENESI
Identifikacija pravne osebe 226 kb PRENESI
Identifikacija stranke 189 kb PRENESI
Izjava o izvoru sredstev (za vplačila) 174 kb PRENESI
Izjava o politični izpostavljenosti za dodatna pokojninska zavarovanja 127 kb PRENESI
Izjava zakonitega zastopnika pri zavarovanju Fleks za mlade / otroke 118 kb PRENESI
Posodobitev osebnih podatkov 161 kb PRENESI
Prijava zavarovalnega primera – rojstvo otroka 175 kb PRENESI
Soglasje za direktno obremenitev / elektronski račun 126 kb PRENESI
Soglasje za plačilo premije – ZPIZ (odtegljaj od pokojnine) 129 kb PRENESI
Zahtevek za spremembo upravičenca 179 kb PRENESI
Zahteva za priključitev/izključitev ali spremembo dodatnih zavarovanj 321 kb PRENESI
Zahtevek upravičencev za izplačilo sredstev dodatnega pokojninskega zavarovanja 139 kb PRENESI
Zahtevek za brezplačen prenos sredstev dodatnega pokojninskega zavarovanja 126 kb PRENESI
Zahtevek za finančne spremembe 238 kb PRENESI
Zahtevek za izdajo dvojnika police 164 kb PRENESI
Zahtevek za izplačilo sredstev dodatnega pokojninskega zavarovanja 127 kb PRENESI
Zahtevek za mirovanje ali zadržanje sredstev individualnega dodatnega pokojninskega zavarovanja 128 kb PRENESI
Zahtevek za obnovitev življenjskega zavarovanja 201 kb PRENESI
Zahtevek za podaljšanje zavarovalne dobe ob doživetju NŽZ 169 kb PRENESI
Zahtevek za prenehanje plačevanja premije 168 kb PRENESI
Zahtevek za spremembo naložbene politike člana skupine kritnih skladov Triglav PDPZ 119 kb PRENESI
Zahtevek za spremembo načina plačevanja premije 206 kb PRENESI
Zahtevek za spremembo osebnih podatkov in/ali naslova člana za dodatna pokojninska zavarovanja 108 kb PRENESI
Zahtevek za spremembo upravičencev za dodatna pokojninska zavarovanja 117 kb PRENESI
Zahtevek za spremembo višine premije člana individualnega dodatnega pokojninskega zavarovanja 116 kb PRENESI
Zahtevek za spremembo zavarovalca 285 kb PRENESI
Zahtevek za zastavo zavarovalne police 165 kb PRENESI
Zahtevek za zavrnitev prevrednotenja zavarovalne premije 637 kb PRENESI
Zavarovanje kreditojemalcev
Ime datoteke Vrsta Velikost Prenesi
Prijava zavarovalnega primera za primer brezposelnosti / smrti / nezgodne smrti / trajne invalidnosti 974 kb PRENESI
Prijava zavarovalnega primera - zavarovanje finančne vrzeli (''gap-insurance'') 910 kb PRENESI
Zahtevek za vračilo zavarovalne premije TK 731 kb PRENESI
Zdravstveno zavarovanje
Ime datoteke Vrsta Velikost Prenesi
Prijava škodnega dogodka iz naslova zavarovanja zdraviliškega zdravljenja po poškodbah v prometni nesreči / Zavarovanje rehabilitacije po prometni nesreči 210 kb PRENESI