Prijava škodnega primera

Stranke Zavarovalnice Triglav lahko prijavo škode oddate tudi v digitalni poslovalnici i.triglav.

i.triglav

Z nadaljevanjem postopka prijave jamčite za resničnost podatkov, ki jih boste navedli, in dovoljujete zavarovalnici, da jih obdeluje za potrebe reševanja škodnega primera v skladu z Zakonom o zavarovalništvu in drugimi predpisi na področju varstva osebnih podatkov.