Prijava škodnega primera

Stranke Zavarovalnice Triglav lahko prijavo škode oddate tudi v digitalni poslovalnici i.triglav.

i.triglav

Z nadaljevanjem postopka prijave jamčite za resničnost podatkov, ki jih boste navedli, in dovoljujete zavarovalnici, da jih obdeluje za potrebe reševanja škodnega primera v skladu z Zakonom o zavarovalništvu in drugimi predpisi na področju varstva osebnih podatkov.

Seznam obrazcev

Nezgodno zavarovanje
DOKUMENTI VRSTA VELIKOST
Prijava nezgode 908 KB
Prijava nezgode iz zavarovanja otrok in mladih 880 KB
Zavarovanje potovanj v tujino
Osebno zavarovanje
DOKUMENTI VRSTA VELIKOST
Zahtevek za priključitev / izključitev ali spremembo dodatnih zavarovanj NŽZ Fleks za Starejše 274 KB
Soglasje za direktno obremenitev SEPA / elektronski račun 126 KB
Prijava zavarovalnega primera doživetje 180 KB
Izjava posameznika o davčnem rezidentstvu 153 KB
Zahtevek za izplačilo odkupa/predujma/matematične rezervacije 208 KB
Zahtevek za začetek izplačevanja starostne pokojnine prostovoljnega pokojninskega zavarovanja 176 KB
Izjava o politični izpostavljenosti 159 KB
Prijava zavarovalnega primera – hujša bolezen / psihične težave / poškodba 173 KB
Prijava zavarovalnega primera iz osebnih zavarovanj - smrt zavarovane osebe 198 KB
Prijava zavarovalnega primera – brezposelnost 177 KB
Identifikacija pravne osebe 800 KB
Identifikacija stranke 1.312 KB
Izjava o politični izpostavljenosti za dodatna pokojninska zavarovanja 127 KB
Izjava zakonitega zastopnika pri zavarovanju Fleks za mlade / otroke 118 KB
Posodobitev osebnih podatkov 162 KB
Prijava zavarovalnega primera – delovna nezmožnost / hujša stanja 189 KB
Prijava zavarovalnega primera – delovna nezmožnost / hujša stanja 189 KB
Prijava zavarovalnega primera – rojstvo otroka 175 KB
Soglasje za direktno obremenitev / elektronski račun 126 KB
Soglasje za plačilo premije – ZPIZ (odtegljaj od pokojnine) 129 KB
Zahtevek za spremembo upravičenca 179 KB
Zahteva za priključitev/izključitev ali spremembo dodatnih zavarovanj 378 KB
Zahtevek za brezplačen prenos sredstev dodatnega pokojninskega zavarovanja 114 KB
Zahtevek za finančne spremembe 237 KB
Zahtevek za izdajo dvojnika police 164 KB
Zahtevek za izplačilo sredstev DPZ – vplačano po ZPIZ-1 129 KB
Zahtevek za izplačilo sredstev dodatnega pokojninskega zavarovanja – individualna vplačila 130 KB
Zahtevek za izplačilo sredstev dodatnega pokojninskega zavarovanja – izstop 130 KB
Zahtevek za izplačilo sredstev dodatnega pokojninskega zavarovanja – smrt člana 119 KB
Zahtevek za mirovanje ali zadržanje sredstev individualnega dodatnega pokojninskega zavarovanja 128 KB
Zahtevek za obnovitev življenjskega zavarovanja 201 KB
Zahtevek za podaljšanje zavarovalne dobe ob doživetju NŽZ 169 KB
Zahtevek za prekinitev življenjskega zavarovanja kreditojemalcev 167 KB
Zahtevek za prenehanje plačevanja premije 168 KB
Zahtevek za spremembo naložbene politike člana skupine kritnih skladov Triglav PDPZ 119 KB
Zahtevek za spremembo načina plačevanja premije 225 KB
Zahtevek za spremembo osebnih podatkov in/ali naslova člana za dodatna pokojninska zavarovanja 108 KB
Zahtevek za spremembo upravičencev za dodatna pokojninska zavarovanja 117 KB
Zahtevek za spremembo višine premije člana individualnega dodatnega pokojninskega zavarovanja 116 KB
Zahtevek za spremembo zavarovalca 290 KB
Zahtevek za zastavo zavarovalne police 165 KB
Zahtevek za zavrnitev prevrednotenja zavarovalne premije 165 KB