Škodo prijavljam iz:

Zavarovan/a sem po polici, sklenjeni pri Zavarovalnici Triglav.

Škodo mi je povzročila tretja oseba, ki ima sklenjeno zavarovanje pri Zavarovalnici Triglav. Pri sebi imam številko police in podatke o tej osebi.