Škodo prijavljam iz:

Imam zavarovanje, sklenjeno pri Zavarovalnici Triglav.

Škodo mi je povzročila tretja oseba, ki ima sklenjeno zavarovanje pri Zavarovalnici Triglav. Pri sebi imam številko police in podatke o tej osebi.