Zavarovanje avtomobila

Prijavite se v digitalno poslovalnico i.triglav in si poenostavite postopek sklepanja s prenosom podatkov z vašega profila in upoštevanimi pripadajočimi popusti.
Prijava

Sklenite novo zavarovanje

Če to vozilo prvič zavarujete pri Zavarovalnici Triglav.

  Potrebovali boste:
 • registrsko številko vozila, oziroma, če te še nimate, številko šasije vozila,

 • davčno številko,

 • številko police, če želite prenesti bonus,

 • kreditno/plačilno kartico.

Potrebovali boste

Podaljšajte zavarovanje

Če je to vozilo trenutno že zavarovano pri Zavarovalnici Triglav.

  Potrebovali boste:
 • številko obstoječe zavarovalne police,

 • davčno številko,

 • kreditno/plačilno kartico.

Potrebovali boste

Pogosta vprašanja in odgovori

V katerem primeru izberem novo avtomobilsko zavarovanje in v katerem primeru podaljšanje?

Novo zavarovanje izberite, če:

 • če zavarujete novo vozilo, ki še ni bilo zavarovano,
 • zavarujete rabljeno vozilo, ki ste ga v preteklem letu imeli zavarovanega pri drugi slovenski zavarovalnici, ali ga še niste imeli zavarovanega.

Podaljšanje izberite, če želite podaljšati zavarovanje za vozilo, ki je trenutno že zavarovano pri Zavarovalnici Triglav.

Katere vrste avtomobilskih zavarovanj lahko sklenem preko spleta?

Preko spleta lahko sklenete 3 različne pakete zavarovanj, ki vključujejo različne kombinacije spodaj navedenih zavarovanj:

 • Zavarovanje avtomobilske odgovornosti (AO) - po zakonu obvezno zavarovanje, ki ga morajo imeti vozila, ki smejo biti v cestnem prometu. Z zavarovanjem boste varni pred finančno izgubo. Če v primeru prometne nesreče s svojim vozilom povzročite škodo na stvareh tretjih oseb (npr. na vozilu, hiši, ograji …) oziroma povzročite telesne poškodbe ali smrt drugim udeležencem, bo zavarovalnica oškodovancem povrnila vso nastalo materialno in nematerialno škodo.
 • Zavarovanje voznika za škodo zaradi telesnih poškodb (AO plus) - zavarovanje voznika (AO plus) krije telesne poškodbe voznika, povzročitelja prometne nesreče. Ker zavarovanje avtomobilske odgovornosti (AO) v primeru, da ste v prometni nesreči udeleženi kot povzročitelj, ne krije posledic morebitnih vaših telesnih poškodb, vam priporočamo, da sklenete tudi zavarovanje voznika (AO plus). V takem primeru boste prejeli pravno priznano odškodnino za lastne telesne poškodbe.
 • Avtomobilska in pravna zaščita - če bi zaradi prometne nesreče potrebovali pravno pomoč, vam zavarovanje krije stroške zastopanja v kazenskih postopkih, uveljavljanju odškodninskih zahtevkov in obrambe pred odškodninskimi zahtevki drugih oseb. Nudi tudi celovito zavarovalno zaščito in pomoč pri urejanju zadev pri zavarovalnici povzročitelja nesreče, vključno s popravilom vozila in izplačilom zneska za materialno škodo.
 • Nezgodno zavarovanje voznika in potnikov - zavarovanje voznikov in potnikov pri upravljanju in vožnji z motornimi vozili v primeru invalidnosti ali smrti.
 • Splošni kasko in kombinacije delnega kaska - splošni kasko krije škodo, če je do nje prišlo v prometu in mirovanju (prometna nesreča, trčenje, prevrnitev, zdrs ali padec vozila, udarec ali padec kakega predmeta, snega ter ledenih sveč ali ledenih tvorb, potopitev vozila), zaradi dejanj tretjih oseb (nasilno ali objestno dejanje, manifestacije in demonstracije) ali zaradi posebnih dogodkov (padec zračnega plovila, pomoč poškodovanim osebam, preprečevanje večje škode na stvareh – ravnanje v skrajni sili). Pri delnem kasku lahko izbirate med naslednjimi kombinacijami:
  • B – požarne nevarnosti in naravne nesreče,
  • D – živali,
  • E – steklo,
  • H – parkirišče,
  • J – zunanja svetlobna telesa in zunanja ogledala,
  • K – kraja.
 • Avtomobilsko asistenco - glede na vrsto asistence lahko vključuje pomoč doma in na cesti, pomoč pri težavah s ključi vozila, odpravo posledic točenja napačnega goriva, reševanje, vleko ali prevoz vozila, organizacijo prevoza in namestitve zavarovancev, nadomestno vozilo in drugo.

Odločite se lahko tudi za dodatno akcijsko ponudbo kritij v sklopu akcije AvtoMobilno zavarovanje.

Kaj ni zavarovano?
 • Pri zavarovanju avtomobilske odgovornosti (AO) zavarovanje ne krije škode na vozilu, s katerim je bila povzročena škoda; poškodbe voznika vozila, s katerim je bila povzročena škoda.
 • Zavarovanje voznika za škodo zaradi telesnih poškodb (AO+) ne krije škode, ki je nastala med vožnjo, opravljeno brez vednosti in odobritve lastnika vozila.
 • Zavarovanje avtomobilskega kaska ne krije škode, ki jo povzroči tovor (razen ko zaradi trčenja, prevrnitve, zdrsa ali padca vozila tovor povzroči dodatno škodo).
 • Zavarovanje avtomobilske asistence ne krije stroška materiala in rezervnih delov, kritje za bivalne prikolice pa velja le v primeru, ko je zavarovana prikolica speta z vozilom, ki jo vleče.
 • Zavarovanje avtomobilske in pravne zaščite ne krije denarnih kazni, glob in drugih ukrepov premoženjske narave izrečenih v postopkih obrambe.
Ali je kritje omejeno?

Kritje je omejeno v primeru:

 • namerno povzročene škode;
 • če voznik ni imel veljavnega vozniškega dovoljenja;
 • če je voznik vozilo upravljal pod vplivom alkohola, mamil, psihoaktivnih zdravil ali drugih psihoaktivnih snovi;
 • če vozilo ni bilo tehnično brezhibno;
 • vojnih dogodkov in terorističnih dejanj;
 • drugih dejanj, navedenih v pogojih.
Kje je zavarovanje veljavno?

Zavarovanje velja na območju Republike Slovenije in v državh, ki so podpisnice Sporazuma med nacionalnimi zavarovalnimi biroji držav članic Evropskega gospodarskega prostora, in drugih pridruženih članic oziroma območju držav, podpisnic Splošnih pravil (zelena karta) ter območju ostalih držav, oziroma kot je navedeno v posameznih pogojih.

Kakšne so moje obveznosti?
 • Prijaviti okoliščine, pomembne za zavarovanje in ocenitev nevarnosti pri sklenitvi zavarovalne pogodbe;
 • omogočiti pregled in revizijo rizika;
 • pravočasno plačati premijo;
 • prijaviti nastanek zavarovalnega primera v treh dneh od dneva, ko zanj izvem;
 • v primeru vloma ali ropa oziroma poskusa teh dejanj, požara, eksplozije, objestnih dejanj tretjih oseb, namernih dejanj ali namerne opustitve dolžnega ravnanja zavarovančevih delavcev takoj obvestiti policijo;
 • predložiti zavarovalnici vse podatke za ugotavljanje vzroka, obsega in višine škode;
 • pri zahtevku iz odgovornosti tega odstopiti zavarovalnici, zavarovalnico obvestiti o sodnih ukrepih ali ukrepih državnih organov in vloženi tožbi, ji prepustiti vodenje pravde in brez njenega dovoljenja nikoli priznati odškodninske odgovornosti ali se poravnati z oškodovancem;
 • če izvem, kje so ukradene stvari, moram nemudoma ukreniti vse potrebno, da se ugotovi istovetnost teh stvari in da jih dobim čim prej nazaj, ter o tem takoj obvestiti zavarovalnico.;
 • predložiti vse podatke za ugotavljanje vzroka, obsega in višine škode;
 • obvestiti zavarovalnico o spremembi svojega imena ali prebivališča.
Kdaj začne zavarovanje veljati in kdaj preneha?

Zavarovalno kritje začne veljati po izteku 24. ure dneva, ki je v polici naveden kot začetek zavarovanja, če je do tega dne plačana prva premija oziroma po izteku 24. ure dneva, ko je premija plačana. Obveznost zavarovalnice preneha po izteku 24. ure dneva, ki je v polici naveden kot dan poteka zavarovanja.

Katerih vozil ne morem zavarovati preko spleta?

Preko spleta ne morete skleniti ali podaljšati zavarovanja vozila za:

 • oldtimerje,
 • rent-a-car vozila,
 • taksije,
 • testna vozila,
 • vozila, ki so namenjena prevozu invalidov,
 • vozila z več škodnimi dogodki v preteklem zavarovalnem obdobju,
 • vozila višjih cenovnih vrednosti.

V vseh teh primerih lahko zavarovanje uredite preko zavarovalnega zastopnika ali pokličete na telefonsko številko 080 555 555.

Katere popuste lahko pridobim pri sklenitvi preko spleta?

Ob sklenitvi zavarovanja preko spleta lahko pridobite enake popuste kot ob sklenitvi pri zastopniku:

 • do 40 % Triglav komplet popusta,
 • 15 % popusta za prvo avtomobilsko zavarovanje v Triglav kompletu (tudi če boste v postopku sklepanja zavarovanja šele pristopili k Triglav kompletu),
 • Triglav komplet bonus,
 • do 20 % DRAJV popusta,
 • 10 % popusta za mlado družino, če imate v družini otroka starega do 7 let,
 • 40 EUR popusta, če boste sklenili paket zavarovanj iz akcije AvtoMobilno zavarovanje in bo osnovna premija na polici presegala 200 EUR.
Ko sem začel zbirati DRAJV popust, je bil največji možen popust 25 %, sedaj se ta znižal na 20 %. Kaj to pomeni zame?

Za vse, ki ste DRAJV popust začeli zbirati pred 18. 3 2024, velja do enoletno prehodno obdobje, v katerem lahko še vedno zberete do 25 % popusta. Po zahtevani kodi po 18. 3. 2024, pa bodo tudi za vas začela veljati nova pravila in boste lahko dosegli največji možen popust do 20 %.

Primer: Če ste začeli DRAJV popust zbirati 10. 1. 2024, lahko še vedno zberete vse do 25 % popusta. Popust lahko zbirate 12 mesecev. Ko boste 10. 1. 2025 začeli ponovno zbirati popust, boste lahko v naslednjih 12 mesecih zbrali največ 20 % popusta.

Lahko zavarovanje preko spleta sklenem kot pravna oseba ali s.p.?

Ne. Na spletu lahko sklenete zavarovanje le kot fizična oseba. Če želite zavarovanje skleniti kot pravna oseba ali samostojni podjetnik, lahko zavarovanje uredite preko zavarovalnega zastopnika ali pokličete na telefonsko številko 080 555 555.

Ali se moram za sklenitev zavarovanja prijaviti v digitalno poslovalnico i.triglav?

Ne. Če pa ste že uporabnik digitalne poslovalnice i.triglav, vam priporočamo, da se pred začetkom sklepanja zavarovanja prijavite, saj bo na ta način postopek sklepanja za vas hitrejši.

Registracija v digitalno poslovalnico i.triglav vam prinese tudi dodatni Triglav komplet popust, z zavarovanji lahko upravljate brez obiska poslovalnice, prijavite lahko škodo in spremljate status škodnega zahtevka ter imate popoln pregled nad svojimi naložbami.

Kako lahko plačam zavarovalno premijo?

Zavarovalno premijo lahko plačate s kreditno kartico (Mastercard, Visa) in plačilno kartico (Activa Maestro).
Lahko se odločite za takojšnje plačilo ali plačilo na obroke, ki se izvaja s trajnikom. Prvi obrok se plača takoj.

Če sklepate letno zavarovanje, lahko izberete tudi plačilo preko trajnika do 10 obrokov (odvisno od višine obroka). V primeru obročnega plačila se prvi obrok plača takoj.

Katere osebne podatke v zvezi z mano obdelujete?

V postopku spletnega sklepanja za namen priprave informativnega izračuna premije in sklenitve zavarovanja ter obveščanje v zvezi z njim potrebujemo naslednje vaše vaše podatke:

 • identifikacijske in kontaktne podatke (ime, priimek, spol, rojstni datum, davčna številka, naslov stalnega bivališča, podatki o plačilnem sredstvu, št. transakcijskega računa, e-naslov, telefonska številka);
 • podatke v zvezi s predmetom zavarovanja (registrska oziroma VIN številka vozila, št. prevoženih kilometrov, morebitna dodatna vgrajena oprema na/v vozilu).

Dodatna pojasnila:

Za poenostavitev postopka sklepanja, podatke o vozilu (znamka, model in tip vozila, serijska in dodatna oprema) pridobimo iz Eurotax baze na osnovi VIN oziroma registrske številke. Na podlagi prikazane znamke, modela in tipa vozila preverite, če je predmet zavarovanja (vozilo, ki ga zavarujete) pravilno opredeljen. Če podatkov ne moremo pridobiti iz navedenih baz (ker npr. oprema ni zajeta že v serijski ali dodatni opremi vozila), jih morate vnesti sami (npr. naknadno vgrajena dodatna oprema).

E-naslov, ki ga boste oddali v postopku sklepanja zavarovanja, bomo uporabili za posredovanje zavarovalne police, splošnih zavarovalnih pogojev in ostale dokumentacije ter informacij, ki so povezane z zavarovanjem, hkrati pa vas bomo na ta e-naslov obveščali tudi o vseh pomembnih spremembah zavarovanja. Na ta e-naslov boste prejeli tudi obvestila o obnovi zavarovanja. Če želite način obveščanja spremeniti, lahko to kadarkoli storite v svojem i.triglav profilu, ali nam pišite na info@triglav.si

E-naslov, ki ga boste oddali v postopku sklepanja zavarovanja, bomo uporabili za posredovanje zavarovalne police, splošnih zavarovalnih pogojev in ostale dokumentacije ter informacij, ki so povezane z zavarovanjem, hkrati pa vas bomo na ta e-naslov obveščali tudi o vseh pomembnih spremembah zavarovanja. Na ta e-naslov boste prejeli tudi obvestila o obnovi zavarovanja.

Vaše kontaktne podatke in druge podatke, ki jih boste oddali v naslednjih korakih, lahko uporabimo tudi za namen analize in izboljšanja uporabniške izkušnje ali pomoč pri sklepanju zavarovanja. Več informacij o obdelavi osebnih podatkov in vaših pravicah v zvezi s tem, si preberite v Politiki zasebnosti.

Zakaj se obdelujejo moji osebni podatki?

Vaše osebne podatke obdelujemo, da vam lahko pripravimo (informativni) izračun premije za želeno zavarovanje, da lahko vi preverite in določite specifike vozila (npr. naknadno vgrajena dodatna oprema) in s tem poskrbite, da vozilo primerno zavarujete, ter da lahko z vami sklenemo zavarovalno pogodbo in vas obveščamo o z njo povezanih informacijah (pošiljanje zavarovalne dokumentacije, obveščanje o poteku in obnovi zavarovanja…).

Ali me lahko zavarovalnica kontaktira glede postopka sklenitve zavarovanja?

V postopku sklepanja zavarovanja ste izrazili namero po sklenitvi zavarovanja. Če bi se v postopku ugotovilo, da ste pri sklepanju zavarovanja preko spleta naleteli na ovire in postopka sklenitve niste zaključili, vas lahko kontaktiramo preko telefona ali e-pošte, ki ste nam ju v postopku sklepanja zaupali in vam pomagamo oz. svetujemo pri sklenitvi zavarovanja.

Kako pridobite moje podatke?

Vaše podatke pridobimo, ko jih vnesete v sklepalno aplikacijo ali pa te podatke pri nas že hranimo, ker ste v preteklosti sklenili zavarovanje, ali pa ste se registrirali v digitalno poslovalnico i.triglav.

Podatke pridobivamo tudi iz Eurotax baze in Registra o zavarovanju avtomobilske odgovornosti za motorna in priklopna vozila, ki so zavarovana in registrirana v Republiki Sloveniji (RAZ).

Ali je pri prenosu lastništva vozila mogoče prenesti tudi bonifikacijo?

Prenos bonusa je možen zgolj ob prenosu lastninske pravice na vozilu na zakonca, vendar darovalec s tem izgubi bonus.

V katerem primeru lahko izkoristim Triglav komplet bonus popust?

Pri vključitvi vsakega dodatnega avtomobila v Triglav komplet (lahko je novo ali rabljeno vozilo), se na ta novi avtomobil lahko prizna do 50 % popusta glede na najvišji pridobljen bonus (bonus/malus sistema) avtomobilskega zavarovanja člana Triglav kompleta. Popust se upošteva skupaj s premijskim razredom dodanega vozila in velja na sklenitev avtomobilske odgovornosti (AO), zavarovanje voznika (AO plus) in splošnega avtomobilskega kaska.

Primer: V Triglav komplet je že vključen partnerjev avtomobil, ki ima pri zavarovanju upoštevan 55 % popust na podlagi 1. premijskega razreda bonus/malus sistema. Zavarovati pa želite še svoj avtomobil, ki je v 10. premijskem razredu bonus/malus sistema, kar znaša 20 % popusta. Triglav komplet bonus na polici vašega avtomobilskega zavarovanja v tem primeru znaša 30 % in se prišteje k 20 % popusta zaradi 10. premijskega razreda. Skupno ima drugi avtomobil v Triglav kompletu 50 % popusta.

Popust lahko pridobite ob sklenitvi novega zavarovanja ali obnovi le tega.

4.0.165g