Zavarovanje doma

Prijavite se v digitalno poslovalnico i.triglav in si poenostavite postopek sklepanja s prenosom osebnih podatkov z vašega profila.
Prijava

OGLED NA DALJAVO

Po sklenitvi zavarovanja bo potrebno opraviti še ogled objekta na daljavo, ki ga boste enostavno opravili preko svojega telefona. V nekaj korakih boste s pomočjo spletne aplikacije zajeli vse potrebne fotografije.

Prednosti zavarovanja doma:
 • prilagodljivo vašemu domu,

 • zavarovanje objekta in/ali opreme,

 • izbira med 3 različnimi paketi,

 • dodatna kritja za potres, zavarovanje inštalacij in najemodajalce,

 • asistenčna pomoč 24 ur na dan, vse dni v letu,

 • hitra pomoč in reševanje škode.

Popusti in ugodnosti:
 • Do 40 % popusta

  TRIGLAV KOMPLET

 • Do 50 EUR prihranka

  AKCIJA AVTOMOBILNO

Pogosta vprašanja in odgovori

Kaj lahko zavarujem?

Zavarujete lahko objekte v Sloveniji, ki so vpisani v bazo GURS (Geodetska uprava Republike Slovenije) in opremo v njih. Na spletu lahko zavarujete hišo do 400 m2 neto površine (oziroma 500 m2 bruto površine) in stanovanje do 300 m2 neto površine.

Zavarujete lahko škodo, ki jo povzroči:

 • požar, toča, strela, vihar;
 • vlom in rop;
 • izliv vode;
 • poplava in meteorna voda;
 • razbitje stekla;
 • tatvina in objestna dejanja;
 • plaz, teža snega, ledu in žleda, padec drevesa, iztek tekočine.

Zavarujete lahko tudi:

 • odgovornost iz hišne in zemljiške posesti;
 • stroške projektiranja;
 • asistenco;
 • stroške čiščenja.

Dodatno lahko sklenete:

 • strojelomno zavarovanje za primer uničenja ali poškodovanja inštalacij v primeru zavarovanja objekta (klimatska naprava, prezračevalni sistem, alarmna naprava, talno ogrevanje, nov ogrevalni sistem...);
 • zavarovanje za škodo, ki nastane zaradi potresa (priporočamo ga vsem, saj je celotna Slovenija potresno ogrožena);
 • zavarovanje za najemodajalca (če nepremičnino ali del nje oddajate. Zavarovanje krije škodo zaradi objestnih dejanj najemnika in izpad dohodka, če zaradi škode nepremičnine ne bi mogli oddajati.).
Kaj ni zavarovano?

Škode, ki nastanejo zaradi:

 • izgubljenih najemnin, prekinitev dela, zamud, zmanjšanja vrednosti in podobnih posrednih škod;
 • namernih dejanj ali namerne opustitve dolžnega ravnanja zavarovanca;
 • kibernetskega napada;
 • terorističnih dejanj;
 • izrednih dogodkov, npr. vojne;
 • jedrske reakcije, jedrske radiacije ali radioaktivne kontaminacije.
Kje je zavarovanje veljavno?

Zavarovanje velja v kraju, ki je naveden v zavarovalni polici. Zavarovanje premičnin velja tudi med prevozom zaradi preselitve ter v domu, v katerega se je zavarovanec preselil, v prejšnjem domu pa jamstvo preneha. Za nevarnost vlomske tatvine ali ropa velja kritje na območju Evrope. Za nevarnost strojelomnega zavarovanja prenosnih naprav velja kritje na območju celega sveta, storitve iz naslova zavarovanja in popravil pa se izvajajo izključno v Republiki Sloveniji.

Kakšne so moje obveznosti?
 • Prijaviti okoliščine, pomembne za zavarovanje in ocenitev nevarnosti pri sklenitvi zavarovalne pogodbe;
 • omogočiti pregled in revizijo rizika;
 • pravočasno plačati premijo;
 • prijaviti nastanek zavarovalnega primera v treh dneh od dneva, ko zanj izvem;
 • v primeru protipravne odtujitve (tatvine, vlomske tatvine ali ropa) ali poskusa tega dejanja, objestnih dejanj, požara, eksplozije ali poškodovanja zavarovanih stvari v prometni nesreči takoj obvestiti policijo in navesti, katere stvari so bile uničene, odtujene ali poškodovane;
 • predložiti vse podatke in dokaze za ugotavljanje datuma nastanka, vzroka, obsega in višine škode;
 • pri zahtevku iz odgovornosti tega odstopiti zavarovalnici, zavarovalnico obvestiti o sodnih ukrepih ali ukrepih državnih organov in vloženi tožbi, ji prepustiti vodenje pravde in brez njenega dovoljenja nikoli priznati odškodninske odgovornosti ali se poravnati z oškodovancem;
 • če izvem, kje so ukradene stvari, moram nemudoma ukreniti vse potrebno, da se ugotovi istovetnost teh stvari in da jih dobim čim prej nazaj, ter o tem takoj obvestiti zavarovalnico;
 • obvestiti zavarovalnico o spremembi svojega imena ali prebivališča v petnajstih dneh od dneva spremembe.
Kdaj zavarovanje začne in kdaj neha veljati?

Zavarovalno kritje se začne z datumom začetka zavarovanja, ki je naveden v zavarovalni polici. Datum poteka zavarovanja v zavarovalni polici ni določen (zavarovanje se nadaljuje iz leta v leto). Zavarovanje traja, dokler ga katera od pogodbenih strank ne odpove. Zavarovalno kritje preneha tudi v primeru neplačila premije, če premija ni plačana v roku, ki je naveden v priporočenem pismu zavarovalnice z obvestilom o zapadlosti premije in o prenehanju zavarovalnega kritja.

Kaj pomeni soudeležba in koliko ta znaša pri uveljavljanju škode?

Soudeležba pomeni, da ste kot zavarovanec soudeleženi pri popravilu nastale škode. Vrsta in višina soudeležbe sta navedeni na zavarovalni polici.

Pri spletni sklenitvi zavarovanja za dom veljajo naslednje soudeležbe ob škodi:

Nevarnost Objekt Oprema Možnost odkupa
Izliv vode 150 EUR 150 EUR DA
Tatvina in objestna dejanja 150 EUR 150 EUR DA
Iztek tekočine ali plina (lekaža) 150 EUR 150 EUR DA
Odgovornost iz hišne in zemljiške posesti 150 EUR DA
Strojelom inštalacij 150 EUR - DA
Strojelom stacionarnih naprav - 150 EUR DA
Strojelom prenosnih naprav - 150 EUR NE
Zavarovanje za najemodajalce 150 EUR DA
Zavarovanje sončnih elektrarn 150 EUR DA
Potres 2.400 EUR 600 EUR NE
Katere popuste lahko pridobim pri sklenitvi preko spleta?

Ob sklenitvi zavarovanja preko spleta lahko pridobite enake popuste kot ob sklenitvi pri zastopniku:

 • do 40 % Triglav komplet popusta,
 • 40 EUR popusta, če ste sklenili paket akcijskih zavarovanj Avtomobilno v sklopu avtomobilskega zavarovanja in pridobili kupon za ugodnost pri sklenitvi novega premoženjskega zavarovanja. Pogoj za koriščenje kupona je, da osnovna premija na polici zavarovanja za dom presega 200 EUR.
Lahko zavarovanje preko spleta sklenem kot pravna oseba ali s.p.?

Na spletu lahko sklenete zavarovanje le kot fizična oseba. Če želite zavarovanje skleniti kot pravna oseba ali samostojni podjetnik, lahko zavarovanje uredite preko zavarovalnega zastopnika ali pokličete na telefonsko številko 080 555 555.

Ali se moram za sklenitev zavarovanja prijaviti v digitalno poslovalnico i.triglav?

Ne. Če pa ste že uporabnik digitalne poslovalnice i.triglav, priporočamo, da se pred začetkom sklepanja zavarovanja prijavite, saj bo na ta način postopek sklepanja za vas hitrejši.

Registracija v digitalno poslovalnico i.triglav vam prinese tudi dodatni Triglav komplet popust, z zavarovanji lahko upravljate brez obiska poslovalnice, prijavite lahko škodo in spremljate status škodnega zahtevka in imate popoln pregled nad svojimi naložbami.

Kako lahko plačam zavarovalno premijo?

Zavarovalno premijo lahko plačate s kreditno kartico (Mastercard, Visa) in plačilno kartico (Activa Maestro).

Lahko se odločite za takojšnje plačilo ali plačilo po obrokih s trajnikom. V primeru obročnega plačila se prvi obrok plača takoj.

Kaj, če želim zavarovanje spremeniti ali prekiniti?

Sklenjena polica je permanentna, kar pomeni, da čas trajanja zavarovanja ni določen, polica pa se nadaljuje iz leta v leto. Pred potekom zavarovalnega leta vam bomo poslali obvestilo z obračunom za naslednje zavarovalno leto in povezavo, preko katere boste lahko enostavno spremenili zavarovanje, če se bodo vaše potrebe spremenile. Zavarovanje lahko prekinete s pisno odstopno izjavo, ki mora biti podana vsaj 3 mesece pred koncem tekočega zavarovalnega leta. V tem primeru bo zavarovanje prenehalo veljati s potekom tekočega zavarovalnega leta. Pisno odstopno izjavo lahko posredujete preko sporočila v digitalni poslovalnici i.triglav, e-naslova info@triglav.si ali na naslov Zavarovalnica Triglav, d.d., Miklošičeva cesta 19, 1000 Ljubljana.

Katere osebne podatke v zvezi z mano obdelujete?

V postopku spletnega sklepanja za namen priprave informativnega izračuna premije in sklenitve zavarovanja ter obveščanje v zvezi z njim potrebujemo naslednje vaše identifikacijske in kontaktne podatke (ime, priimek, spol, rojstni datum, davčna številka, naslov stalnega bivališča, podatki o plačilnem sredstvu, št. transakcijskega računa, e-naslov, telefonska številka).

E-naslov, ki ga boste oddali v postopku sklepanja zavarovanja, bomo uporabili za posredovanje zavarovalne police, splošnih zavarovalnih pogojev in ostale dokumentacije ter informacij, ki so povezane z zavarovanjem, hkrati pa vas bomo na ta e-naslov obveščali tudi o vseh pomembnih spremembah zavarovanja. Na ta e-naslov boste prejeli tudi obvestila o obnovi zavarovanja. Če želite način obveščanja spremeniti, lahko to kadarkoli storite v svojem i.triglav profilu, ali nam pišite na info@triglav.si.

Vaše kontaktne podatke in druge podatke, ki jih boste oddali v naslednjih korakih, lahko uporabimo tudi za namen analize in izboljšanja uporabniške izkušnje ali pomoč pri sklepanju zavarovanja. Več informacij o obdelavi osebnih podatkov in vaših pravicah v zvezi s tem, si preberite v Politiki zasebnosti.

Zakaj se obdelujejo moji osebni podatki?

Vaše osebne podatke obdelujemo, da vam lahko pripravimo (informativni) izračun premije za želeno zavarovanje, ter da lahko z vami sklenemo zavarovalno pogodbo in vas obveščamo o z njo povezanih informacijah (pošiljanje zavarovalne dokumentacije, obveščanje o poteku in obnovi zavarovanja…).

Ali me lahko zavarovalnica kontaktira glede postopka sklenitve zavarovanja?

V postopku sklepanja zavarovanja ste izrazili namero po sklenitvi zavarovanja. Če bi se v postopku ugotovilo, da ste pri sklepanju zavarovanja preko spleta naleteli na ovire in postopka sklenitve niste zaključili, vas lahko kontaktiramo preko telefona ali e-pošte, ki ste nam ju v postopku sklepanja zaupali in vam pomagamo oz. svetujemo pri sklenitvi zavarovanja.

Kako pridobite moje podatke?

Vaše podatke pridobimo, ko jih vnesete v sklepalno aplikacijo ali pa te podatke pri nas že hranimo, ker ste v preteklosti sklenili zavarovanje, ali pa ste se registrirali v digitalno poslovalnico i.triglav. Na podlagi vnosa naslova nepremičnine podatke o nepremičnini pridobimo iz baze GURS

Kaj je ogled na daljavo?

Ogled objekta na daljavo je spletna aplikacija, ki uporabniku omogoča, da samostojno zajame potrebno slikovno gradivo, ki izkazuje dejansko stanje zavarovanega objekta. Uporablja se za prepoznavanje in ogled objekta, ki ga zavarujete.

4.0.165g