Zavarovanje mladi voznik

Prijavite se v i.triglav in si poenostavite postopek sklepanja s prenosom podatkov z vašega profila in pripadajočimi popusti.
Prednosti zavarovanja Mladi voznik:
 • brez doplačil ob nesreči,

 • za voznike z manj kot tremi leti vozniških izkušenj,

 • za voznike, ki vozijo s spremljevalcem,

 • velja za katerokoli osebno vozilo,

 • tudi za vozila v najemu ali službena vozila.

Popusti in ugodnosti:
 • Do 40 % popusta

  TRIGLAV KOMPLET

 • Do 20 % popusta

  APLIKACIJA DRAJV

 • 10 % popusta

  PREIZKUS VARNE VOŽNJE

 • 20 % popusta

  UPORABA SAMO ENEGA VOZILA

Pogosta vprašanja in odgovori

Kdo je mladi voznik?

Mladi voznik ima manj kot 3 leta vozniških izkušenj – te začnejo teči z dnevom pridobitve vozniškega dovoljenja ustrezne kategorije. Mladi voznik je tudi voznik, ki vozi s spremljevalcem v skladu z veljavno zakonodajo.

Kdo je voznik začetnik?

To je v Sloveniji veljavna pravna opredelitev voznika, ki še ni dopolnil 21 let oziroma vozniškega dovoljenja še nima dve leti. Zanj veljajo dodatne zahteve: obvezno opravljeno dodatno usposabljanje voznikov, prepoved vožnje ob zaužitju kakršne koli količine alkohola in drugačna pravila glede kazenskih točk.

Komu je namenjeno zavarovanje?

Zavarovanje je namenjeno mladim voznikom:

 • z manj kot 3 leti vozniških izkušenj po pridobitvi vozniškega dovoljenja ali
 • ki vozijo s spremljevalcem v skladu z veljavno zakonodajo.

S samostojno zavarovalno polico lahko mladi voznik vozi katerikoli osebni avtomobil, tudi, če je zavarovan pri drugi zavarovalnici (vozniki z manj kot 3 leti vozniških izkušenj tudi v primeru uporabe službenih osebnih avtomobilov).


Z zavarovanjem mladi voznik poskrbi, da mu v primeru prometne nesreče, ne bo treba pokriti dela stroškov škode, ki bi pri tem nastala. Mladi vozniki zaradi manj vozniških izkušenj namreč predstavljajo večje tveganje za nastanek prometne nesreče, zato se jim povsod po svetu zaračuna višja premija zavarovanja. Če mladi voznik povzroči prometno nesrečo in nima sklenjenega zavarovanja za mladega voznika, bo pri poplačilu škode sam prispeval 30 % za kritja, za katera je sicer v osnovi zavarovano vozilo, ki ga vozi, preostanek pa zavarovalnica.

Kaj je zavarovano?

S sklenitvijo zavarovanja Mladi voznik lahko poskrbite za polno kritje za:

 • Zavarovanje avtomobilske odgovornosti - je obvezno zavarovanje, s katerim se zavarujete pred finančno izgubo, če bi kot povzročitelj prometne nesreče povzročili škodo drugemu – na stvareh ali osebah.
 • Zavarovanje voznika za škodo zaradi telesnih poškodb - krije škodo ob nastanku telesnih poškodb povzročitelja prometne nesreče – lastne telesne poškodbe.
 • Zavarovanje avtomobilskega kaska - krije škodo, ki nastane zaradi uničenja, poškodovanja ali kraje vozila.
Ali je zavarovanje Mladi voznik povezano z obstoječim zavarovanjem za avto?

Da, zavarovanje Mladi voznik velja le za tista zavarovanja, ki jih vključuje obstoječe zavarovanje za avto, ki ga vozite. Če na primer obstoječe zavarovanje za avto, ki ga vozite, ne vključuje zavarovanja avtomobilskega kaska, ga tudi zavarovanje Mladi voznik ne krije.

Kaj krije zavarovalnica?

Zavarovanje krije obvezno doplačilo za škodo v prometni nesreči, ki jo povzroči mladi voznik, in sicer:

 • pri zavarovanju avtomobilske odgovornosti doplačilo do 30 % škode, ki bi jo zavarovalnica izplačala za povzročene telesne poškodbe ali smrt drugih udeležencev ali škodo na stvareh tretjih oseb, npr. škodo na vozilu, hiši, ograji …
 • pri zavarovanju voznika za škodo zaradi telesnih poškodb doplačilo do 30 % oziroma največ 50.000 EUR škode;
 • pri zavarovanju avtomobilskega kaska doplačilo do 30 % oziroma največ 50.000 EUR škode.

Brez tega zavarovanja bi mladi voznik moral sam kriti delež pri škodi.

Kdaj zavarovanje začne in kdaj neha veljati?

Zavarovalno kritje začne veljati z dnem, ki je v polici naveden kot začetek zavarovanja, če je do tega dne plačana prva premija. Obveznost zavarovalnice preneha po izteku 24. ure dneva, ki je v polici naveden kot dan poteka zavarovanja.

Kje je zavarovanje veljavno?

Zavarovanje za mladega voznika velja na enakem območju kot velja osnovno avtomobilsko zavarovanje.

Kakšne so moje obveznosti?
 • Prijaviti okoliščine, pomembne za zavarovanje in ocenitev nevarnosti pri sklenitvi zavarovalne pogodbe;
 • omogočiti pregled in revizijo rizika;
 • pravočasno plačati premijo;
 • prijaviti nastanek zavarovalnega primera v treh dneh od dneva, ko zanj izvem;
 • predložiti zavarovalnici vse podatke za ugotavljanje vzroka, obsega in višine škode;
 • predložiti zavarovalnici podatke o reševanju škodnega primera pri drugi zavarovalnici, vključno z regresnim zahtevkom, ki ga je nanj naslovila druga zavarovalnica;
 • obvestiti zavarovalnico o spremembi svojega osebnega imena ali bivališča v petnajstih dneh od dneva spremembe.
Koliko znaša letna zavarovalna premija?

Letna zavarovalna premija je določena glede na izbrano vrsto zavarovanja in znaša brez popustov:

 • 68,01 EUR – zavarovanje avtomobilske odgovornosti (AO),
 • 3,29 EUR – zavarovanje voznika (AO plus),
 • 87,76 EUR – zavarovanje avtomobilskega kaska.
Kako lahko znižam premijo?

Ob sklenitvi zavarovanja preko spleta lahko pridobite enake popuste kot ob sklenitvi pri zastopniku:

 • Do 20 % popusta z uporabo brezplačne mobilne aplikacije DRAJV in vnosom DRAJV kode za popust, ki jo prejmete za varno vožnjo. Aplikacijo DRAJV lahko začnete uporabljati že v avtošoli v času priprav na vozniški izpit.
 • 10 % popusta, če ste v okviru zakonsko predpisanega programa dodatnega usposabljanja voznika začetnika v AMZS Centru varne vožnje Vransko opravili brezplačno dodatno vajo reševanja iz prevrnjenega vozila.
 • 20 % popusta, če boste kot mladi voznik vozili samo en avtomobil (potreben vpis registrske številke vozila).
 • Do 40 % Triglav komplet popusta.
Več o popustih
Kako s preizkusom varne vožnje do popusta v višini 10 %

Vsem, ki na AMZS CVV Vransko opravljajo tečaj dodatnega usposabljanja za voznika začetnika in dodatno opravijo praktično vajo reševanja iz prevrnjenega vozila, nudimo možnost pridobitve 10 % popusta pri sklepanju zavarovanja Mladi voznik. O pridobitvi kode za popust boste seznanjeni v sklopu tečaja za voznika začetnika.

Kako do 20 % popusta z aplikacijo DRAJV že pri vožnji v avtošoli?

Naložite si brezplačno mobilno aplikacijo DRAJV, ki spremlja in ocenjuje način vaše vožnje ter vas za to nagradi s popustom v višini do 20 %. Vsak mesec si za posnetih vsaj 400 km privozite 2 % popusta oziroma 1 % za prevoženih vsaj 200 km. Več na https://drajv.triglav.si/.

Ko sem začel zbirati DRAJV popust, je bil največji možen popust 25 %, sedaj se ta znižal na 20 %. Kaj to pomeni zame?

Za vse, ki ste DRAJV popust začeli zbirati pred 18. 3 2024, velja do enoletno prehodno obdobje, v katerem lahko še vedno zberete do 25 % popusta. Po zahtevani kodi po 18. 3. 2024, pa bodo tudi za vas začela veljati nova pravila in boste lahko dosegli največji možen popust do 20 %.

Primer: Če ste začeli DRAJV popust zbirati 10. 1. 2024, lahko še vedno zberete vse do 25 % popusta. Popust lahko zbirate 12 mesecev. Ko boste 10. 1. 2025 začeli ponovno zbirati popust, boste lahko v naslednjih 12 mesecih zbrali največ 20 % popusta.

Kaj pridobim z vključitvijo v Triglav komplet?

S Triglav kompletom lahko prejmete do 40 % popusta pri sklenitvi tega in ostalih premoženjskih zavarovanj. V postopku sklepanja lahko ustvarite svoj Triglav komplet ali se vključite v Triglav komplet člana vaše družine ali sorodnika, s katerim živite na istem naslovu.


Več o Triglav kompletu.

Lahko zavarovanje preko spleta sklenem kot pravna oseba ali s.p.?

Na spletu lahko sklenete zavarovanje le kot fizična oseba. Če želite zavarovanje skleniti kot pravna oseba ali samostojni podjetnik, lahko zavarovanje uredite preko zavarovalnega zastopnika ali pokličete na telefonsko številko 080 555 555.

Ali se moram za sklenitev zavarovanja prijaviti v digitalno poslovalnico i.triglav?

Ne. Če pa ste že uporabnik digitalne poslovalnice i.triglav, vam priporočamo, da se pred začetkom sklepanja zavarovanja prijavite, saj bo na ta način postopek sklepanja za vas hitrejši.


Registracija v digitalno poslovalnico i.triglav vam prinese tudi dodatni Triglav komplet popust, z zavarovanji lahko upravljate brez obiska poslovalnice, prijavite lahko škodo in spremljate status škodnega zahtevka ter imate popoln pregled nad svojimi naložbami.

Kako lahko plačam zavarovalno premijo?

Zavarovalno premijo lahko plačate s kreditno kartico (Mastercard, Visa) in plačilno kartico (Activa Maestro). Če sklepate letno zavarovanje, lahko izberete tudi plačilo preko trajnika z 12 obroki. V primeru obročnega plačila se prvi obrok plača takoj.

Katere osebne podatke v zvezi z mano obdelujete?

V postopku spletnega sklepanja za namen priprave informativnega izračuna premije in sklenitve zavarovanja ter obveščanje v zvezi z njim potrebujemo naslednje vaše identifikacijske in kontaktne podatke: ime, priimek, spol, rojstni datum, davčno številko, naslov stalnega bivališča, podatke o plačilnem sredstvu, št. transakcijskega računa, e-naslov in telefonsko številko. V primeru, da zavarovanja ne sklepate zase, temveč za mladega voznika, pa še podatke mladega voznika: ime, priimek, spol, rojstni datum in naslov stalnega bivališča.

E-naslov, ki ga boste oddali v postopku sklepanja zavarovanja, bomo uporabili za posredovanje zavarovalne police, splošnih zavarovalnih pogojev in ostale dokumentacije ter informacij, ki so povezane z zavarovanjem, hkrati pa vas bomo na ta e-naslov obveščali tudi o vseh pomembnih spremembah zavarovanja. Na ta e-naslov boste prejeli tudi obvestila o obnovi zavarovanja. Če želite način obveščanja spremeniti, lahko to kadarkoli storite v svojem i.triglav profilu, ali nam pišite na info@triglav.si.

Vaše kontaktne podatke in druge podatke, ki jih boste oddali v naslednjih korakih, lahko uporabimo tudi za namen analize in izboljšanja uporabniške izkušnje ali pomoč pri sklepanju zavarovanja. Več informacij o obdelavi osebnih podatkov in vaših pravicah v zvezi s tem, si preberite v Politiki zasebnosti.

Zakaj se obdelujejo moji osebni podatki?

Vaše osebne podatke obdelujemo, da vam lahko pripravimo (informativni) izračun premije za želeno zavarovanje, ter da lahko z vami sklenemo zavarovalno pogodbo in vas obveščamo o z njo povezanih informacijah (pošiljanje zavarovalne dokumentacije, obveščanje o poteku in obnovi zavarovanja…).

Ali me lahko zavarovalnica kontaktira glede postopka sklenitve zavarovanja?

Če bi ugotovili, da ste pri sklepanju zavarovanja na internetu naleteli na težave in postopka sklenitve niste zaključili, vas lahko kontaktiramo preko telefona ali e-pošte, ki sta nam ju v postopku sklepanja zaupali, in vam pomagamo oz. svetujemo pri sklenitvi zavarovanja.

Kako pridobite moje podatke?

Vaše podatke pridobimo, ko jih vnesete v sklepalno aplikacijo ali pa te podatke pri nas že hranimo, ker ste v preteklosti sklenili zavarovanje, ali pa ste se registrirali v digitalno poslovalnico i.triglav.

4.0.165g