Nezgodno zavarovanje otrok in mladih

Prijavite se v i.triglav in si poenostavite postopek sklepanja s prenosom podatkov z vašega profila in pripadajočimi popusti.
Prijava
Prednosti nezgodnega zavarovanja za mlade:
 • zavarovanje lahko sklenete za več otrok hkrati,

 • možnost izbire trajanja za eno leto ali zavarovanja z avtomatskim podaljšanjem,

 • tudi za registrirane športnike,

 • hitro izplačilo zavarovalnine, še pred zaključkom zdravljenja,

 • za nezgode doma in v tujini.

Popusti in ugodnosti:
 • Do 40 % popusta s Triglav kompletom

  ČE JE PREMIJA VSAJ 100 EUR

 • 20 % popusta za veliko družino

  VSAJ 3 OTROCI

Pogosta vprašanja in odgovori

Kdo se lahko zavaruje?

Z nezgodnim zavarovanjem otrok in mladih se lahko zavarujejo otroci in mladi do 26. leta starosti, ne glede na zdravstveno stanje in splošno delovno zmožnost in ne glede na to, ali se šolajo, študirajo oziroma so že zaposleni. Zavarovanje ni vezano na status mlade osebe.

Kje in kdaj velja zavarovanje?

Zavarovanje velja doma in v tujini, v prostem času, pri rekreaciji, v šoli oziroma na delu, če je zavarovanec že zaposlen. Določene omejitve veljajo za otroke in mladostnike, ki so aktivni (kategorizirani) športniki ali se ukvarjajo z rizičnimi dejavnostmi, če zavarovanje ni sklenjeno z doplačilom za šport in rizične dejavnosti. V tem primeru se zavarovalnina za nezgode, ki se zgodijo pri športu (treningi in tekmovanja) ali pri izvajanju rizičnih dejavnosti, izplača v višini 66 % od zneska, ki bi ga sicer izplačali (sorazmerni delež).

Kaj krije zavarovanje, sklenjeno na spletu?

Zavarovanje krije naslednje zavarovane nevarnosti, ki so posledica nezgode:

 • težje poškodbe
 • težje poškodbe z izplačilom mesečne nezgodne rente
 • zlome, izpahe, opekline in ostale poškodbe ter
 • nastanitev in zdravljenje v bolnišnici

Kaj lahko dodatno zavarujem?

Z doplačilom lahko dodatno zavarujete tudi nezgode, ki se zgodijo pri športnem udejstvovanju (velja za amaterske športnike, ki so registrirani člani klubov ali društev) ali pri opravljanju rizičnih dejavnosti, ki so navedene v pogojih.

Česa zavarovanje, sklenjeno na spletu, ne krije?

Zavarovanje ne krije:

 • nezgodne smrti;
 • bolezni, infekcij, obolenj, okužb z virusi, samopoškodb;
 • nezgod, do katerih pride pri poklicnem športnem udejstvovanju;
 • nezgod, ki nastanejo zaradi potresa, obsežnejših naravnih nesreč, terorizma, vojnih dogodkov in drugih dogodkov ter dejanj, navedenih v pogojih;
 • nezgod, ki nastanejo zaradi delovanja alkohola, mamil ali drugih psihoaktivnih snovi na zavarovanca ob nezgodi.

Ali je kritje omejeno?

Višina zavarovalnih vsot in morebitnih omejitev izplačila je navedena pri posameznih paketih na zavarovalni polici in v zavarovalnih pogojih. Če ni posebej dogovorjeno in ni plačana ustrezna višja premija, veljajo omejitve za nezgode, do katerih pride pri športnem udejstvovanju registriranih športnikov ali pri opravljanju drugih rizičnih dejavnosti. Omejitve veljajo pri osebah, starejših od 14 let, če do nezgode pride pri vožnji z motorjem in zavarovanec ni uporabljal zaščitne čelade, pri vožnji z avtom in zavarovanec ni bil pripet z varnostnim pasom ali se je poškodoval kot sopotnik, voznik pa je bil pod vplivom alkohola ali brez vozniškega dovoljenja.

Kdaj začne veljati kritje in koliko časa traja?

Zavarovanje začne veljati ob 24. uri tistega dne, ki je na polici označen kot dan začetka zavarovanja. Začetek zavarovanja ni vezan na trajanje šolskega ali študijskega leta. Zavarovanje lahko sklenete največ 60 dni vnaprej. Obveznost zavarovalnice preneha po izteku 24. ure dneva, ki je v polici naveden kot dan poteka zavarovanja.

Kaj, če želim zavarovanje spremeniti ali prekiniti?

Če ste sklenili zavarovanje z avtomatskim podaljševanjem, vam bomo pred potekom zavarovalnega leta poslali obvestilo z obračunom za naslednje zavarovalno leto in povezavo, preko katere boste lahko enostavno spremenili zavarovanje, če se bodo vaše potrebe spremenile. Zavarovanja v prvem letu trajanja ni možno prekiniti, lahko pa ga prekinete ob poteku prvega leta. V tem primeru morate odstopno izjavo podati pred iztekom prvega leta. Po preteku enega leta od sklenitve zavarovanja lahko kadarkoli odstopite od zavarovalne pogodbe. Zavarovanje v tem primeru preneha ob izteku meseca, v katerem boste podali odstopno izjavo. Zavarovalnica vam bo vrnila neizkoriščen del premije, če v tekočem zavarovalnem letu iz zavarovanja ni bila izplačana nobena škoda. Pisno odstopno izjavo lahko posredujete preko sporočila v digitalni poslovalnici i.triglav, e-naslova info@triglav.si ali na naslov Zavarovalnica Triglav, d.d., Miklošičeva cesta 19, 1000 Ljubljana. Če ste sklenili zavarovanje brez avtomatskega podaljševanja, zavarovalno kritje velja eno leto. Tako zavarovanje ni možno prekiniti pred potekom zavarovanja.

Otrok ima status športnika? Ali je krita nezgoda pri športu?

Če je otrok ali mladostnik registriran športnik, ima polno kritje le, če ima sklenjeno zavarovanje z doplačilom za šport in rizične dejavnosti. Če doplačilo za šport in rizične aktivnosti ni dodano, pomeni, da se nezgoda, ki jo otrok ali mladostnik utrpi pri športnem udejstvovanju (treningi, tekmovanja), izplača v omejenem obsegu (66 % zavarovalne vsote).

Kaj pomeni registriran športnik?

Otrok, ki se ukvarja s športom in redno trenira pri določenem klubu ter je v njem registriran kot član kluba, je registriran športnik. Zaradi rednega ukvarjanja s športom je tveganje za nezgodo večje.

Kdaj lahko koristim 20 % popusta za veliko družino?

20 % popusta za veliko družino lahko koristite ob hkratni sklenitvi zavarovanja za tri ali več otrok, ki so člani iste družine. Popust se obračuna avtomatično.

Kdaj lahko koristim Triglav komplet popust?

Do 40 % Triglav komplet popusta lahko koristite, če ste izbrali Veliki ali Comfort paket in je letna premija brez davka višja od 100 EUR.

Kaj moram storiti, če se otrok ali mladostnik poškoduje?

Če se otrok ali mladostnik poškoduje, uredite naslednje:

 • najprej obiščite zdravnika in se glede zdravljenja ravnajte po njegovih navodilih
 • shranite zdravstveno in ostalo dokumentacijo, ki jo boste prejeli v postopku zdravljenja
 • zavarovalnici prijavite nezgodo takoj, ko vam oziroma vašemu otroku zdravstveno stanje to omogoča
 • v prijavi nezgode zavarovalnici podate vsa potrebna dokazila, ki jih bomo zahtevali za rešitev zavarovalnega primera.

Lahko zavarovanje preko spleta sklenem kot pravna oseba ali s. p.?

Na spletu lahko sklenete zavarovanje le kot fizična oseba. Če želite zavarovanje skleniti kot pravna oseba ali samostojni podjetnik, lahko zavarovanje uredite preko zavarovalnega zastopnika ali pokličete na telefonsko številko 080 555 555.

Ali se moram za sklenitev zavarovanja prijaviti v digitalno poslovalnico i.triglav?

Ne. Če pa ste že uporabnik digitalne poslovalnice i.triglav, priporočamo, da se pred začetkom sklepanja zavarovanja prijavite, saj bo na ta način postopek sklepanja za vas hitrejši. Registracija v digitalno poslovalnico i.triglav vam prinese tudi dodatni Triglav komplet popust, z zavarovanji lahko upravljate brez obiska poslovalnice, prijavite lahko škodo in spremljate status škodnega zahtevka in imate popoln pregled nad svojimi naložbami.

Kako lahko plačam zavarovalno premijo?

Zavarovalno premijo lahko plačate s kreditno kartico (Mastercard, Visa), plačilno kartico (Activa Maestro) ter Valú.
Lahko se odločite za takojšnje plačilo ali plačilo na obroke, ki se izvaja s trajnikom. Prvi obrok se plača takoj.

Katere osebne podatke v zvezi z mano obdelujete?

V postopku spletnega sklepanja za namen priprave informativnega izračuna premije in sklenitve zavarovanja ter obveščanja v zvezi z njim potrebujemo naslednje vaše identifikacijske in kontaktne podatke: ime, priimek, spol, rojstni datum, davčno številko, naslov stalnega bivališča, podatke o plačilnem sredstvu, št. transakcijskega računa, e-naslov, telefonsko številko. V primeru sklepanja zavarovanja za otroka pa še podatke otroka (ime, priimek, spol, rojstni datum, naslov stalnega bivališča).
E-naslov, ki ga boste oddali v postopku sklepanja zavarovanja, bomo uporabili za posredovanje zavarovalne police, splošnih zavarovalnih pogojev in ostale dokumentacije ter informacij, ki so povezane z zavarovanjem, hkrati pa vas bomo na ta e-naslov obveščali o vseh pomembnih spremembah zavarovanja. Na ta e-naslov boste prejeli tudi obvestila o obnovi zavarovanja. Če želite način obveščanja spremeniti, lahko to kadarkoli storite v svojem i.triglav profilu ali nam pišite na info@triglav.si.
Vaše kontaktne podatke in druge podatke, ki jih boste oddali v naslednjih korakih, lahko uporabimo tudi za namen analize in izboljšanja uporabniške izkušnje ali pomoč pri sklepanju zavarovanja. Več informacij o obdelavi osebnih podatkov in vaših pravicah v zvezi s tem si preberite v Politiki zasebnosti.

Zakaj se obdelujejo moji osebni podatki?

Vaše osebne podatke obdelujemo:

 • da vam lahko pripravimo (informativni) izračun premije za želeno zavarovanje
 • da lahko z vami sklenemo zavarovalno pogodbo in
 • da vas obveščamo o s pogodbo povezanih informacijah (pošiljanje zavarovalne dokumentacije, obveščanje o poteku in obnovi zavarovanja …).

Ali me lahko zavarovalnica kontaktira glede postopka sklenitve zavarovanja?

Če bi ugotovili, da ste pri sklepanju zavarovanja na internetu naleteli na težave in postopka sklenitve niste zaključili, vas lahko kontaktiramo po telefonu ali e-pošti, ki ste nam ju v postopku sklepanja zaupali, in vam pomagamo oz. svetujemo pri sklenitvi zavarovanja.

Kako pridobite moje podatke?

Vaše podatke pridobimo, ko jih vnesete v sklepalno aplikacijo, ali te podatke pri nas že hranimo, ker ste v preteklosti sklenili zavarovanje ali pa ste se registrirali v digitalno poslovalnico i.triglav.

4.0.165g