Zavarovanje potovanj v tujino

Prijavite se v i.triglav in si poenostavite postopek sklepanja s prenosom podatkov z vašega profila in pripadajočimi popusti.
Prednosti zavarovanja potovanj v tujino:
 • kritje po celem svetu,

 • 24-urna asistenca v slovenskem jeziku,

 • zavarovanje odgovornosti (tudi na smučiščih),

 • kritja, povezana s koronavirusom,

 • potrdilo v angleškem jeziku.

Popusti in ugodnosti:
 • Do 40 % popusta

  TRIGLAV KOMPLET

 • 40 EUR prihranka

  AKCIJA AVTOMOBILNO

Pogosta vprašanja in odgovori

Pred sklenitvijo si preberite nekaj pomembnih informacij in se seznanite, na kakšen način bomo obdelovali vaše podatke.

Kaj je zavarovanje potovanj v tujino?

Zavarovanje potovanj v tujino je zavarovanje, ki ga lahko sklenete kot letno s kritjem večkratnih potovanj v tujino ali kot zavarovanje enkratnih potovanj v tujino. Kot potovanje v tujino se šteje turistično potovanje, službeno potovanje, če je tako dogovorjeno pa tudi bivanje v tujini z namenom študija oziroma dela v tujini.

Kaj je zavarovano?

S sklenitvijo zavarovanja potovanj v tujini boste poskrbeli za kritje stroškov:

 • zdravstvenih storitev na potovanjih v tujini z asistenco;
 • bivanja bližnjih v primeru hospitalizacije zavarovanca v tujini;
 • škod iz odgovornosti do tretjih oseb zaradi nenadnega in presenetljivega dogodka (nesreče), ki ima za posledico poškodovanje oseb ali stvari;
 • zlorabe plačilnih kartic;
 • izdelave novih dokumentov.
Kaj lahko dodatno zavarujem?

Dodatno lahko zavarujete:

 • poškodovanje, uničenje, vlomsko tatvino in tatvino prtljage in osebnih stvari;
 • prekinitev potovanja ali kasnejšo vrnitev z njega;
 • stroške zaradi zamude oziroma odpovedi letalskega leta;
 • stroške odpovedi večkratnih potovanj v tujino.
Kaj ni zavarovano?

V zavarovanje niso šteti:

 • škodni dogodki povzročeni namenoma;
 • dogodki, ki so v neposredni zvezi z vstajo, notranjimi nemiri, vojnimi dogodki ali potresom;
 • dogodki, ki so posledica jedrske reakcije, radiacije ali kontaminacije.
Kje je zavarovanje veljavno?

Zavarovanje velja za potovanja na območje vsega sveta z izključitvijo ozemlja Republike Slovenije in / oziroma države, kjer ima zavarovanec stalno ali začasno uradno bivališče. Če pa gre zavarovanec na študij oziroma delo v tujino ter bo moral za ta čas v tujini urediti začasno bivališče, potem gornja izključitev zavarovalnega kritja glede države začasnega uradnega bivališča ne velja.

Kakšne so moje obveznosti?
 • Pravočasno plačilo premije;
 • podati vse podatke za ugotavljanje vzroka, obsega in višine škode;
 • obvestiti zavarovalnico o zavarovalnem primeru najkasneje v treh dneh po povratku s potovanja oziroma, ko mu to omogoča zdravstveno stanje;
 • o zavarovalnem primeru, ki je nastal zaradi prometne nesreče, požara, eksplozije, tatvine, vlomske tatvine in ropa oziroma tudi poskusa zadnjih treh dejanj, takoj obvestiti pristojni organ (policijo) ter navesti, katere stvari so izginile oziroma bile uničene ali poškodovane;
 • pri zahtevku iz odgovornosti odstopiti tega zavarovalnici, jo obvestiti o morebitnih sodnih ukrepih ali ukrepih državnih organov ter o vloženi tožbi in ji prepustiti vodenje pravde ter brez izrecnega poprejšnjega dovoljenja zavarovalnice nikoli ne priznati odškodninske odgovornosti in se poravnati z oškodovancem;
 • če izveste, kje so ukradene stvari, morate nemudoma ukreniti vse potrebno, da se ugotovi istovetnost teh stvari, in da jih dobite čimprej nazaj ter o tem takoj obvestite zavarovalnico;
 • pri zavarovanju odpovedi večkratnih potovanj v tujino v primeru odpovedi potovanja pisno obvestite organizatorja potovanja o odpovedi takoj, ko izveste, da se potovanja ne boste mogli udeležiti, in posredovati dokazila.
Kdaj začne zavarovanje veljati in kdaj preneha?

Jamstvo zavarovalnice se začne, če ni drugače dogovorjeno, ob 24. uri tistega dne, ki je na zavarovalni polici naveden kot začetek zavarovanja pod pogojem, da je bila do takrat plačana premija in da je zavarovanec prestopil državno mejo Republike Slovenije z namenom potovanja.

Zavarovanje preneha takrat, ko se zavarovanec vrne s potovanja in prestopi državno mejo Republike Slovenije, vendar najkasneje ob 24. uri tistega dne, ki je naveden na zavarovalni polici kot konec trajanja zavarovanja.

Če pa nastopijo razlogi za podaljšano bivanje v tujini, se podaljša veljavnost celotnega zavarovanja še za največ 5 dni. Pri zavarovanju odpovedi večkratnih potovanj v tujino velja zavarovalno jamstvo, če zavarovanec v času trajanja zavarovanja odpove potovanje in/ali se ga ne udeleži.

Kako lahko odstopim od pogodbe?

Zavarovalno pogodbo lahko odpoveste, ko zavarovalno kritje še ni nastopilo. V primeru, ko gre za pogodbo na daljavo, imate pravico v roku 14 dni od dneva sklenitve zavarovanja odstopiti od zavarovalne pogodbe. Odstop morate pisno vložiti na zavarovalnico do izteka roka, pri čemer se šteje, da je vložen v roku, če je do izteka roka priporočeno oddan na pošti. Pri zavarovalnih pogodbah z veljavnostjo krajšo od enega meseca ne morete odstopiti od pogodbe.

Kdaj sklenem posamično, družinsko ali skupinsko zavarovanje?

Posamično: če vedno potujete sami.
Družinsko zavarovanje: če imate družino, potujete s svojim partnerjem ali otroci, pri tem lahko potujete skupaj ali ločeno.
Skupinsko zavarovanje: če potujete s prijatelji ali kot skupina.

Vsak član družinske ali skupinske police je zavarovan do celotne višine zavarovalne vsote izbranega paketa.

Katere popuste lahko pridobim pri sklenitvi preko spleta?

Ob sklenitvi zavarovanja preko spleta lahko pridobite enake popuste kot ob sklenitvi pri zastopniku:

Ali potrebujem zavarovanje, če imam Evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja (EKZZ)?

EKZZ velja le v državah Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora, Švici, Avstraliji, Bosni in Hercegovini, Črni gori, Severni Makedoniji in Srbiji. EKZZ krije nujne zdravstvene storitve v tujini. Stroški storitev veljajo v obsegu storitev, ki ga določa zakonodaja države, v kateri se zavarujete. Kar pomeni, da se lahko hitro zgodi, da boste morali za zdravstvene storitve doplačati. Zdravstveno zavarovanje lahko uveljavljate le pri zdravnikih in zdravstvenih ustanovah, ki so del javne oz. državne zdravstvene mreže s predložitvijo kartice.

Zavarovanje potovanj v tujino, sklenjeno pri Zavarovalnici Triglav, velja po celem svetu, zdravite pa se lahko v javnih ali zasebnih ambulantah brez doplačevanja za opravljene storitve. Kadarkoli boste v tujini potrebovali pomoč, nas lahko 24/7 pokličite na +386 2 222 28 64.

Kako lahko plačam zavarovalno premijo?

Zavarovalno premijo lahko plačate s kreditno kartico (Mastercard, Visa) in plačilno kartico (Activa Maestro). Če sklepate letno zavarovanje, lahko izberete tudi plačilo preko trajnika z 12 obroki. V primeru obročnega plačila se prvi obrok plača takoj.

Lahko pridobim potrdilo o jamstvu in odgovornosti v angleškem jeziku?

Seveda, potrdilo v zvezi s kritji v angleškem jeziku vam bomo poslali skupaj z ostalo dokumentacijo po sklenitvi zavarovanja. Tega namreč potrebujete ponekod kot dokazilo o kritju stroškov v zvezi s koronavirusom, ali kot dokazilo o sklenjenem zavarovanju odgovornosti, ki ga sedaj zahtevajo nekateri upravljavci smučišč v tujini.

Lahko zavarovanje preko spleta sklenem kot pravna oseba ali s.p.?

Na spletu lahko sklenete zavarovanje le kot fizična oseba. Če želite zavarovanje skleniti kot pravna oseba ali samostojni podjetnik, lahko zavarovanje uredite preko zavarovalnega zastopnika ali pokličete na telefonsko številko 080 555 555.

Ali se moram za sklenitev zavarovanja prijaviti v digitalno poslovalnico i.triglav?

Ne. Če pa ste že uporabnik digitalne poslovalnice i.triglav, vam priporočamo, da se pred začetkom sklepanja zavarovanja prijavite, saj bo na ta način postopek sklepanja za vas hitrejši. Registracija v digitalno poslovalnico i.triglav vam prinese tudi dodatni Triglav komplet popust, z zavarovanji lahko upravljate brez obiska poslovalnice, prijavite lahko škodo in spremljate status škodnega zahtevka ter imate popoln pregled nad svojimi naložbami.

Katere osebne podatke v zvezi z mano obdelujete?

V postopku spletnega sklepanja za namen priprave informativnega izračuna premije in sklenitve zavarovanja ter obveščanje v zvezi z njim potrebujemo naslednje vaše identifikacijske in kontaktne podatke (ime, priimek, spol, rojstni datum, davčna številka, naslov stalnega bivališča, podatki o plačilnem sredstvu, št. transakcijskega računa, e-naslov, telefonska številka). V primeru družinskega sli skupinskega zavarovanja pa še podatke družinskih članov ali oseb s katerimi potujete (ime, priimek, spol, rojstni datum, naslov stalnega bivališča).

E-naslov, ki ga boste oddali v postopku sklepanja zavarovanja, bomo uporabili za posredovanje zavarovalne police, splošnih zavarovalnih pogojev in ostale dokumentacije ter informacij, ki so povezane z zavarovanjem, hkrati pa vas bomo na ta e-naslov obveščali tudi o vseh pomembnih spremembah zavarovanja. Na ta e-naslov boste prejeli tudi obvestila o obnovi zavarovanja. Če želite način obveščanja spremeniti, lahko to kadarkoli storite v svojem i.triglav profilu, ali nam pišite na info@triglav.si.

Vaše kontaktne podatke in druge podatke, ki jih boste oddali v naslednjih korakih, lahko uporabimo tudi za namen analize in izboljšanja uporabniške izkušnje ali pomoč pri sklepanju zavarovanja. Več informacij o obdelavi osebnih podatkov in vaših pravicah v zvezi s tem, si preberite v Politiki zasebnosti.

Zakaj se obdelujejo moji osebni podatki?

Vaše osebne podatke obdelujemo, da vam lahko pripravimo (informativni) izračun premije za želeno zavarovanje, ter da lahko z vami sklenemo zavarovalno pogodbo in vas obveščamo o z njo povezanih informacijah (pošiljanje zavarovalne dokumentacije, obveščanje o poteku in obnovi zavarovanja…).

Ali me lahko zavarovalnica kontaktira glede postopka sklenitve zavarovanja?

V postopku sklepanja zavarovanja ste izrazili namero po sklenitvi zavarovanja. Če bi se v postopku ugotovilo, da ste pri sklepanju zavarovanja preko spleta naleteli na ovire in postopka sklenitve niste zaključili, vas lahko kontaktiramo preko telefona ali e-pošte, ki ste nam ju v postopku sklepanja zaupali in vam pomagamo oz. svetujemo pri sklenitvi zavarovanja.

Kako pridobite moje podatke?

Vaše podatke pridobimo, ko jih vnesete v sklepalno aplikacijo ali pa te podatke pri nas že hranimo, ker ste v preteklosti sklenili zavarovanje, ali pa ste se registrirali v digitalno poslovalnico i.triglav.

Lahko zavarovaje sklenem, ko sem že v tujini?

Zavarovanje lahko sklenete tudi, ko ste že v tujini, vendar zavarovanje začne veljati najprej 6. dan po sklenitvi zavarovanja.

4.0.165g